Harmonogram wymiany wodomierzy

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi odwołujemy zaplanowaną w tym tygodniu wymianę wodomierzy. O nowych terminach poinformujemy na stronie www, fb oraz w gablotach ogrodowych.

Wymiana wodomierzy odbędzie się:

29 kwietnia 2019DZIAŁKI 1 – 26
30 kwietnia 2019 DZIAŁKI 27 – 46
2 maja 2019DZIAŁKI 63 – 82
w godzinach 8:30 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00

14 maja 2019 DZIAŁKI 124, 126, 127,136,188, 189, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199 w godzinach 16:00 – 18:30

15 maja 2019 DZIAŁKI 172 – 184 w godzinach 16:00 – 18:30

16 maja 2019DZIAŁKI 145, 149, 157, 158, 159, 160, 164, 169, 185, 186
w godzinach 16:00 – 18:30

17 maja 2019DZIAŁKI 54, 57, 59, 137, 139, 150, 152, 153
w godzinach 16:00 – 18:30

129 wyświetleń

Wymiana wszystkich wodomierzy w ROD

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu ROD i na koszt Zarządu ROD, przystępujemy z dniem 9 kwietnia 2019r. do bezpłatnej wymiany wszystkich wodomierzy na terenie naszego ogrodu. Wszelkie prace związane z wymianą liczników koordynuje P. Mieczysław Noga. Mamy nadzieję, że wymiana wodomierzy przyczyni się do znacznego zmniejszenia niedoborów wody. Jest to dla nas sprawa priorytetowa!

W związku z licznymi pytaniami Państwa odnośnie wymiany wodomierzy na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD informuje że: 

– Harmonogram prac związanych z wymianą wodomierzy zostanie umieszczony na stronie internetowej, facebooku oraz w gablotach informacyjnych ROD. 
– Po ustaleniu harmonogramu prosimy działkowców o przygotowanie i uprzątnięcie miejsca, w którym zamontowany został licznik oraz umożliwienie wymiany wodomierza. 
– W przypadku nieobecności działkowców w wyznaczonym terminie, wyznaczymy 2 i ostatni termin bezpłatnej wymiany wodomierzy. 
– Jeżeli wymiana nie nastąpi w dwóch wyznaczonych terminach, wtedy koszty wymiany nowego wodomierza ponosi działkowiec. 

Czytaj dalej Wymiana wszystkich wodomierzy w ROD274 wyświetleń

Podsumowanie Zebrania Walnego 2019

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.
W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu.

Przegłosowano 13 uchwał.

1. Powołano nowych członków.

Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego powołano Sebastiana Placka. Panowie Tadeusz Krupa i Stanisław Staszewski pozostali w Komisji jako Członkowie. Niestety zmiany nie ominęły również stanowiska Gospodarza Ogrodu. Do tej pory mieliśmy 2 gospodarzy. Wskutek zmiany przepisów mamy ponownie 1 gospodarza, którym niezmiennie pozostaje Stanisław Wolny.

2. Ustalono wysokość opłat na 2019 rok.

OPŁATY 2019

Czytaj dalej Podsumowanie Zebrania Walnego 2019240 wyświetleń