Podsumowanie Zebrania Walnego 2019

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.
W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu.

Przegłosowano 13 uchwał.

1. Powołano nowych członków.

Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego powołano Sebastiana Placka. Panowie Tadeusz Krupa i Stanisław Staszewski pozostali w Komisji jako Członkowie. Niestety zmiany nie ominęły również stanowiska Gospodarza Ogrodu. Do tej pory mieliśmy 2 gospodarzy. Wskutek zmiany przepisów mamy ponownie 1 gospodarza, którym niezmiennie pozostaje Stanisław Wolny.

2. Ustalono wysokość opłat na 2019 rok.

OPŁATY 2019

Czytaj dalej Podsumowanie Zebrania Walnego 2019240 wyświetleń