Wymiana wszystkich wodomierzy w ROD

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu ROD i na koszt Zarządu ROD, przystępujemy z dniem 9 kwietnia 2019r. do bezpłatnej wymiany wszystkich wodomierzy na terenie naszego ogrodu. Wszelkie prace związane z wymianą liczników koordynuje P. Mieczysław Noga. Mamy nadzieję, że wymiana wodomierzy przyczyni się do znacznego zmniejszenia niedoborów wody. Jest to dla nas sprawa priorytetowa!

W związku z licznymi pytaniami Państwa odnośnie wymiany wodomierzy na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD informuje że: 

– Harmonogram prac związanych z wymianą wodomierzy zostanie umieszczony na stronie internetowej, facebooku oraz w gablotach informacyjnych ROD. 
– Po ustaleniu harmonogramu prosimy działkowców o przygotowanie i uprzątnięcie miejsca, w którym zamontowany został licznik oraz umożliwienie wymiany wodomierza. 
– W przypadku nieobecności działkowców w wyznaczonym terminie, wyznaczymy 2 i ostatni termin bezpłatnej wymiany wodomierzy. 
– Jeżeli wymiana nie nastąpi w dwóch wyznaczonych terminach, wtedy koszty wymiany nowego wodomierza ponosi działkowiec. 

Wszelkie pytania można również kierować do Zarządu ROD, kontakt do nas znajdziecie Państwo na naszej stronie, facebooku i gablotach informacyjnych.

351 wyświetleń