Wymiana wszystkich wodomierzy w ROD

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu ROD i na koszt Zarządu ROD, przystępujemy z dniem 9 kwietnia 2019r. do bezpłatnej wymiany wszystkich wodomierzy na terenie naszego ogrodu. Wszelkie prace związane z wymianą liczników koordynuje P. Mieczysław Noga. Mamy nadzieję, że wymiana wodomierzy przyczyni się do znacznego zmniejszenia niedoborów wody. Jest to dla nas sprawa priorytetowa!

W związku z licznymi pytaniami Państwa odnośnie wymiany wodomierzy na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD informuje że: 

– Harmonogram prac związanych z wymianą wodomierzy zostanie umieszczony na stronie internetowej, facebooku oraz w gablotach informacyjnych ROD. 
– Po ustaleniu harmonogramu prosimy działkowców o przygotowanie i uprzątnięcie miejsca, w którym zamontowany został licznik oraz umożliwienie wymiany wodomierza. 
– W przypadku nieobecności działkowców w wyznaczonym terminie, wyznaczymy 2 i ostatni termin bezpłatnej wymiany wodomierzy. 
– Jeżeli wymiana nie nastąpi w dwóch wyznaczonych terminach, wtedy koszty wymiany nowego wodomierza ponosi działkowiec. 

Czytaj dalej Wymiana wszystkich wodomierzy w ROD351 wyświetleń

Podsumowanie Zebrania Walnego 2019

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.
W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu.

Przegłosowano 13 uchwał.

1. Powołano nowych członków.

Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego powołano Sebastiana Placka. Panowie Tadeusz Krupa i Stanisław Staszewski pozostali w Komisji jako Członkowie. Niestety zmiany nie ominęły również stanowiska Gospodarza Ogrodu. Do tej pory mieliśmy 2 gospodarzy. Wskutek zmiany przepisów mamy ponownie 1 gospodarza, którym niezmiennie pozostaje Stanisław Wolny.

2. Ustalono wysokość opłat na 2019 rok.

OPŁATY 2019

Czytaj dalej Podsumowanie Zebrania Walnego 2019291 wyświetleń

Wiosenny przegląd działek 2019

25 i 26 kwietnia 2019 (czwartek, piątek) Zarząd ROD
przeprowadzi na terenie ogrodu wiosenny przegląd działek.

Przegląd odbędzie się w godzinach:
I – 10:00-12:00
II – 16:00-18:00

Kontrola dotyczyć będzie głównie:
1). prawidłowości nasadzeń,
2). kompostowników,
3). porządku na działkach,
4). numeracji działek.

Czytaj dalej Wiosenny przegląd działek 2019222 wyświetleń