Decyzja o umorzeniu postępowania dotycząca stacji bazowej na działce nr 183/3, obręb Kowale

Decyzja o umorzeniu postępowania dotycząca stacji bazowej na działce nr 183/3, obręb Kowale.Niestety wpłynęło do nas kolejne pismo Burmistrza Praszki, datowane na 25.05.2021, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji. 41 wyświetleń

Konkurs “Magia Kuchennych Ogrodów”

Ogólnie o konkursie Tematem konkursu jest pokazanie piękna i roli biocenotycznej ogrodów kuchennych – warzywników, jagodników, sadów, ogródków ziołowo – kwietnych. Konkurs ma charakter edukacyjny. Konkurs skierowany jest do osób chcących pokazać piękno ogrodów na terenie województwa opolskiego. Wybrane i nagrodzone prace konkursowe dotyczące opolskich ogrodów będą przeznaczone w szczególności …

Konkurs krajowy nr 2 “Reportaż z ROD”

Celem konkursu jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, …

Konkurs krajowy nr 1 “Najpiękniejsza działka w ROD 2021”

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności. Organizatorem …

Wiosenny przegląd działek 2021

13 i 14 maja 2021 (czwartek, piątek) w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 Zarząd ROD przeprowadzi na terenie ogrodu wiosenny przegląd działek. Kontrolowane będą nasadzenia, kompostowniki, numeracja, estetyka działek, przestrzeganie regulaminu ROD.Obecność działkowiczów nie jest obowiązkowa. 132 wyświetleń

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Ponieważ jego wyniki: – pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym, – stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw, – wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania …

Opłaty za działki 2021

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną czekamy na decyzję Krajowej Rady PZD w sprawie opłat za użytkowanie działek. Do tej pory nie możemy podać terminu oraz wysokości opłat za 2021 rok. O terminach i wysokości opłat będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej i facebook. 148 wyświetleń

Wjazd autem na teren ogrodu

Prosimy użytkowników o przestrzeganie punktów regulaminu ogrodowego dotyczących wjazdu autem na teren ogrodu. Przypominamy, że jest możliwość wjazdu autem na teren ogrodu celem rozładunku/załadunku, po czym należy niezwłocznie opuścić teren ogrodu. Pozostawienie auta na dłuższy postój utrudnia przejazd użytkownikom naszego ogrodu oraz służbom ratunkowym. W zeszłym roku mieliśmy już ambulans …