Opłaty za działki 2021

Opłaty za działki prosimy uiszczać na konto bankowe KBSNet Krakowski Bank Spółdzielczy O/PraszkaRodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymontaul. Kaliska 51B46-320 Praszkanr konta 54 8591 0007 0390 0930 0358 0001z dopiskiem numeru działki, której wpłata dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021 r.Po tym terminie będziemy zmuszeni naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia …

Podsumowanie Zebrania Walnego ROD Reymonta z 24 czerwca 2021

Zebranie odbyło się 24 czerwca 2021r. Udział w zebraniu wzięło 40 członków naszego ogrodu, którym w imieniu Zarządu bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami ogrodu. Osobą delegowaną z ramienia PZD był Pan Edward Szaniec, który wzorowo ocenił przygotowane przez nas dokumenty oraz przebieg zebrania. Przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu za …

Monitoring – argumentacja

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta w Praszce od pewnego czasu widać wywieszone tablice z napisami: „Teren monitorowany”, „Obiekt monitorowany” lub „Uwaga obiekt monitorowany”, informując o możliwości całodobowego monitorowania sytuacji, odstraszania potencjalnych sprawców i w efekcie zmniejszenia szkodliwych i kosztownych incydentów. Dążenie do minimalizacji dodatkowych kosztów i płatności …

Decyzja o umorzeniu postępowania dotycząca stacji bazowej na działce nr 183/3, obręb Kowale

Decyzja o umorzeniu postępowania dotycząca stacji bazowej na działce nr 183/3, obręb Kowale.Niestety wpłynęło do nas kolejne pismo Burmistrza Praszki, datowane na 25.05.2021, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji. 250 wyświetleń

Konkurs „Magia Kuchennych Ogrodów”

Ogólnie o konkursie Tematem konkursu jest pokazanie piękna i roli biocenotycznej ogrodów kuchennych – warzywników, jagodników, sadów, ogródków ziołowo – kwietnych. Konkurs ma charakter edukacyjny. Konkurs skierowany jest do osób chcących pokazać piękno ogrodów na terenie województwa opolskiego. Wybrane i nagrodzone prace konkursowe dotyczące opolskich ogrodów będą przeznaczone w szczególności …

Konkurs krajowy nr 2 „Reportaż z ROD”

Celem konkursu jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, …