Plan pracy Zarządu ROD im. Wł. Reymonta w Praszce na rok 2017

1.  Modernizacja alei głównej w ogrodzie (utwardzenie i położenie kostki brukowej lub wysypanie tłucznia),
2.  Naprawa bramy wjazdowej od strony garaży,
3. Wykonanie brakującego fragmentu elewacji na budynku świetlicy ogrodu,
4.  Malowanie bramy głównej ogrodu.

925 wyświetleń