Ogrodnictwo działkowe w Polsce w br. obchodzi Jubileusz 120-lecia.
Z tej okazji Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu ogłasza Akcję zbierania wspomnień o ogrodach działkowych województwa opolskiego:

„Pamiętasz z dawnych lat…?”

Czekamy na Państwa wspomnienia związane z ogrodami działkowymi i działkami. To jak powstawały a następnie przechodziły rozwój i modernizację, aż do czasów współczesnych tzw. ogrody kiedyś i dziś. O sukcesach Waszych działkowców i ogrodów, zarówno na szczeblu ogrodowym, wojewódzkim jak i całej Polski. O życiu kulturalnym i społecznym ogrodu. Zależy nam na spontanicznych drobiazgach, które podpowiada pamięć, mile widziane także archiwalne zdjęcia.

Wspomnienia zostaną udostępnione w specjalnej jubileuszowej zakładce „Pamiętasz z dawnych lat…?” na stronie internetowej okręgu: www.ozoopole.pzd.pl

  • Akcja ma charakter otwarty, adresowana jest do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców.
  • Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne i dobrowolne.
  • Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres opole@pzd.pl lub listownie na adres PZD – Okręg Opolski w Opolu, ul. Solskiego 15, 45-564 Opole, podając: imię i nazwisko, nazwę ROD i numer działki (w przypadku prac zbiorowych należy wymienić wszystkich autorów) Do zgłoszeń można dołączać związane z Akcją archiwalne zdjęcia w formie cyfrowej lub papierowej. Oryginalne zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone.
  • Termin nadsyłania wspomnień upływa dnia 30 czerwca 2017 r.
  • Dla wszystkich uczestników Akcji przewidziane są upominki Związkowe, a ich wręczenie nastąpi podczas uroczystości obchodów Wojewódzkiego Dnia Działkowca 09 września 2017 r. w Kędzierzynie – Koźlu.
  • Uczestnik Akcji przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych wspomnień oraz archiwalnych zdjęć.
910 wyświetleń