Zebranie odbyło się w dniu 22 marca 2018r. W zebraniu udział wzięło 33 członków naszego ogrodu, co daje wynik 16%.


Walne Zebranie przegłosowało następujące uchwały:

1). w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności i sprawozdania finansowego
Zarządu ROD w 2017 roku
2). w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej ROD
w 2017 roku
3). w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych
i  terminu ich wnoszenia
4). w sprawie planu pracy na 2018 rok
5). w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej na świadczenia i nagrody w roku 2018
6). w sprawie preliminarzy finansowych na 2018 rok
7). w sprawie jednorazowej opłaty ogrodowej od nowych działkowców
8). w sprawie opłaty za podłączenie do głównej sieci elektrycznej w 2018 roku

Zarząd ROD zaprosił na Zebranie Pana Włodzimierza Jabłońskiego, który przedstawił obecnym zasadę działania liczników energii elektrycznej i omówił straty elektryczne powodowane przez liczniki. Omówione zostały również sposoby lepszego zabezpieczenia instalacji ROD przed kradzieżą energii elektrycznej.

W sprawach różnych poruszono kwestię Dożynek Ogrodowych. W związku w niskim zainteresowaniem taką imprezą wśród naszych działkowców, zdecydowaliśmy się na wersję minimalistyczną, która będzie polegała jedynie na nagłośnieniu terenu ROD podczas Dożynek.

Wysokość uchwalonych opłat na 2018 rok znajduje się na naszej stronie internetowej, w zakładce OPŁATY. Termin wpłat – 30 czerwca 2018 roku. Przypominamy, że w związku ze zmianą nazwy Banku, zmienił się numer naszego konta bankowego 

924 wyświetleń