Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.
W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu.

Przegłosowano 13 uchwał.

1. Powołano nowych członków.

Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego powołano Sebastiana Placka. Panowie Tadeusz Krupa i Stanisław Staszewski pozostali w Komisji jako Członkowie. Niestety zmiany nie ominęły również stanowiska Gospodarza Ogrodu. Do tej pory mieliśmy 2 gospodarzy. Wskutek zmiany przepisów mamy ponownie 1 gospodarza, którym niezmiennie pozostaje Stanisław Wolny.

2. Ustalono wysokość opłat na 2019 rok.

OPŁATY 2019

3. Sprawozdania pracy Zarządu ROD za poprzednią kadencję i plany na kolejną kadencję.

Omówione zostały zrealizowane inwestycje, imprezy, konkursy na terenie naszego ogrodu. Zapoznano obecnych z planami Zarządu na nową kadencję.

4. Sprawy różne.

W sprawach różnych poruszono przede wszystkim kwestię znacznych niedoborów wody na terenie naszego ogrodu. Zarząd ROD aktualnie podejmuje kroki w celu wyeliminowania tego problemu. Omówiono również „problem śmieciowy”. Prosimy działkowców o przestrzeganie regulaminu wyrzucania śmieci. Przypominamy, że wszelkie odpady organiczne wyrzucamy do śmietnika „na tyłach ogrodu”. Do pojemnika na odpady zmieszane nie wyrzucamy np. skoszonej trawy. Kolejną poruszoną kwestią była polisa OC . Uprzejmie informujemy, że posiadamy taką polisę dla naszego ogrodu. Chroni ona nas, w razie wypadków, na terenie całego ogrodu.

1 036 wyświetleń