Informujemy, że z inicjatywy Zarządu ROD i na koszt Zarządu ROD, przystępujemy z dniem 9 kwietnia 2019r. do bezpłatnej wymiany wszystkich wodomierzy na terenie naszego ogrodu. Wszelkie prace związane z wymianą liczników koordynuje P. Mieczysław Noga. Mamy nadzieję, że wymiana wodomierzy przyczyni się do znacznego zmniejszenia niedoborów wody. Jest to dla nas sprawa priorytetowa!


Aktualizacja z dnia 21 kwietnia 2019 – Szczegółowe informacje dotyczące wymiany wodomierzy

W związku z licznymi pytaniami Państwa odnośnie wymiany wodomierzy na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD informuje że: 
– Harmonogram prac związanych z wymianą wodomierzy zostanie umieszczony na stronie internetowej, facebooku oraz w gablotach informacyjnych ROD. 
– Po ustaleniu harmonogramu prosimy działkowców o przygotowanie i uprzątnięcie miejsca, w którym zamontowany został licznik oraz umożliwienie wymiany wodomierza. 
– W przypadku nieobecności działkowców w wyznaczonym terminie, wyznaczymy 2 i ostatni termin bezpłatnej wymiany wodomierzy. 
– Jeżeli wymiana nie nastąpi w dwóch wyznaczonych terminach, wtedy koszty wymiany nowego wodomierza ponosi działkowiec. 
Wszelkie pytania można również kierować do Zarządu ROD, kontakt do nas znajdziecie Państwo na naszej stronie, facebooku i gablotach informacyjnych.


Aktualizacja z dnia 28 kwietnia 2019 – Harmonogram wymiany wodomierzy

Wymiana wodomierzy odbędzie się:
29 kwietnia 2019DZIAŁKI 1 – 26 w godzinach 8:30 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00
30 kwietnia 2019 DZIAŁKI 27 – 46 w godzinach 8:30 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00
2 maja 2019DZIAŁKI 63 – 82 w godzinach 8:30 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00
14 maja 2019 DZIAŁKI 124, 126, 127,136,188, 189, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199 w godzinach 16:00 – 18:30
15 maja 2019 DZIAŁKI 172 – 184 w godzinach 16:00 – 18:30
16 maja 2019DZIAŁKI 145, 149, 157, 158, 159, 160, 164, 169, 185, 186 w godzinach 16:00 – 18:30
17 maja 2019DZIAŁKI 54, 57, 59, 137, 139, 150, 152, 153 w godzinach 16:00 – 18:30


Aktualizacja z dnia 28 maja 2019 – Akcja wymiany wodomierzy wstrzymana.

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi odwołujemy zaplanowaną w tym tygodniu wymianę wodomierzy. O nowych terminach poinformujemy na stronie www, fb oraz w gablotach ogrodowych.


Aktualizacja z dnia 29 maja 2019 – Wymiana wodomierzy wznowiona

Prosimy właścicieli działek nr 1, 39, 43, 59, 79, 86, 88, 89, 95, 98, 134, 152, 159, 170, 187, 199, 206 o kontakt telefoniczny z Gospodarzem Ogrodu (Stanisław Wolny,692-257-726) w celu ustalenia indywidualnego terminu wymiany wodomierzy. Prosimy o kontakt do dnia 1 czerwca 2019 (sobota).


1 937 wyświetleń