Informujemy, że w dniach 13 maja – 17 maja 2019 r. od godz. 6:00 na terenie Miasta i Gminy Praszka odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ulica Kopernika – wtorek 14 maja 2019 r.

Jeżeli ktoś z działkowców/mieszkańców Praszki posiada takowe odpady, to prosimy o umieszczenie ich przy wiatach śmietnikowych na ulicy Kopernika.

755 wyświetleń