Procedura przekazania prawa do działki podczas trwania pandemii COVID-19 uchwalona przez Zarząd ROD 08.04.2020 r.

 1. Sprawy załatwiamy telefonicznie.
 2. Kolejność załatwiania spraw:
 • Do skrzynki na bramie głównej ROD należy wrzucić:

    WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI

(link do pobrania ze strony Polskiego Związku Działkowców)

          Na wniosku należy podać numery telefonów ZBYWCY oraz NABYWCY.

 • Rozpatrzenie wniosku następuje na posiedzeniu Zarządu w trybie on-line.
 • Zarząd informuje zainteresowane osoby telefonicznie o podjętej decyzji.
 • Należy wydrukować w 3 egzemplarzach 1 – oryginał, 2 i 3 – kopia

UMOWA PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI

        (link do pobrania ze strony Polskiego Związku Działkowców)

Z umową należy udać się do notariusza w celu poświadczenia  podpisów osób, które zawarły umowę.

 • Odpis (kopię) należy wrzucić do skrzynki na bramie głównej ROD wraz z potwierdzeniem przelewów od ZBYWCY oraz NABYWCY.

ZBYWCA dokonuje opłaty za zużytą energię i wodę oraz za niedobory wody i energii (kwoty są podane na tablicy ogłoszeniowej i stronie internetowej).

NABYWCA dokonuje wpłaty:

 • podwyższonej opłaty ogrodowej (wpisowe) – 200 zł
 • podwyższonej opłaty ogrodowej na inwestycje – 300 zł
 • składki członkowskiej – 6 zł
 • opłaty za wywóz śmieci -12 zł
 • opłaty ogrodowej za m² działki – kwota będzie podana indywidualnie

Opłata w łącznej wysokości 500 zł jest jednorazowa przy przeniesieniu prawa do działki.

NABYWCA otrzyma roczną prenumeratę miesięcznika Działkowiec.

 • Zarząd w trybie on-line podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Pawlak pod numerem telefonu 603-505-720


990 wyświetleń