W imieniu własnym i Zarządu ROD dziękuję wszystkim działkowcom, którzy poparli nasz wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dotyczący zablokowania budowy nadajnika sieci Plus w bezpośrednim sąsiedztwie naszego ogrodu.

Katarzyna Sudomierska-Pawlak

810 wyświetleń