Treść wczorajszego pisma z PZD:

W związku z ogłoszeniem przez Okręgowy Zarząd PZD w Opolu uchwałą Nr 142/2020 z dnia 7.07.2020 r. konkursu internetowego dla działkowców i ogrodów działkowych pt. „Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych w ROD Okręgu Opolskiego PZD” w załączeniu przesyłamy plakaty informacyjne. Konkurs dotyczy wyłącznie dzierżawców działek w ROD PZD. Zadaniem Zarządu ROD jest wywieszenie plakatu, w miejscach najczęściej uczęszczanych na ogrodzie przez działkowców, nie wcześniej niż 1.08.2020 r. oraz udostępnienie regulaminu konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym zainteresowanym działkowcom. Wzór formularzu zgłoszeniowego można również udostępnić na tablicy w ROD. Regulamin konkursu oraz druk będą dostępne na stronie internetowej OZ w zakładce konkursy.

Do konkursu zgłaszać można wyłącznie rozwiązania zastosowane na własnej działce w jednej z czterech kategorii: ochrona zasobów wodnych, gospodarka odpadami, ochrona organizmów pożytecznych czy odnawialne źródła energii. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie od 3 do 5 fotografii wraz formularzem zgłoszeniowym wyłącznie w terminie od 7 do 11 września 2020 r. na adres opole@pzd.pl. Zgłoszenia przysłane przed lub po terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Ponadto w załączeniu przesyłamy plakat/y informujące o utworzeniu od 17.08.2020 r. forum ogrodniczego dla działkowców – Opolska Zielona Rodzina Działkowca. Celem forum jest szerzenie Programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek, wymiana doświadczeń. Prosimy o wywieszenie plakatów w biurach ROD.

845 wyświetleń