W związku z licznymi sygnałami od Członków naszego ogrodu odnośnie poprawy bezpieczeństwa na rozwidleniu końcowym Alei Głównej, zdecydowaliśmy się na budowę mini ronda. Zostały już wykonane znaki informujące o ruchu kołowym oraz ograniczenia prędkości, a w chwili obecnej trwają rozmowy z wykonawcami w sprawie modyfikacji fragmentu nawierzchni, polegającej na niewielkim wybraniu środka nawierzchni i wykonaniu specjalnie wydzielonej wysepki. Widoczność w tym miejscu jest w znacznym stopniu ograniczona, a prędkość z jaką poruszają się rowerzyści jest zbyt duża. Czynniki te doprowadziły już do kilku poważnych wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas kroki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

672 wyświetleń