Prosimy użytkowników o przestrzeganie punktów regulaminu ogrodowego dotyczących wjazdu autem na teren ogrodu. Przypominamy, że jest możliwość wjazdu autem na teren ogrodu celem rozładunku/załadunku, po czym należy niezwłocznie opuścić teren ogrodu. Pozostawienie auta na dłuższy postój utrudnia przejazd użytkownikom naszego ogrodu oraz służbom ratunkowym. W zeszłym roku mieliśmy już ambulans medyczny na terenie naszego ogrodu. W takich sytuacjach czas dojazdu jest najważniejszym czynnikiem.

Dodane 21.04.2021

Efekt parkowania na alejkach ROD widoczny na zdjęciu, to tłuste plamy ropopochodne.

527 wyświetleń