Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Szczegółowe uzasadnienie decyzji poniżej.

544 wyświetleń