Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł;
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł;
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł;
Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.

Organizator ma prawo przyznać większą liczbę wyróżnień. Osoby nagrodzone (I-III miejsce) otrzymają dyplomy oraz puchary konkursowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa PZD.

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

680 wyświetleń