Celem konkursu jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, Programu Bioróżnorodności na Działkach w ROD oraz Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD.

Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł;
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3500 zł;
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł;
Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.

Organizator ma prawo przyznać większą liczbę wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe.

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

678 wyświetleń