Decyzja o umorzeniu postępowania dotycząca stacji bazowej na działce nr 183/3, obręb Kowale.
Niestety wpłynęło do nas kolejne pismo Burmistrza Praszki, datowane na 25.05.2021, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji.

1 098 wyświetleń