Ogólnie o konkursie

Tematem konkursu jest pokazanie piękna i roli biocenotycznej ogrodów kuchennych – warzywników, jagodników, sadów, ogródków ziołowo – kwietnych. Konkurs ma charakter edukacyjny. Konkurs skierowany jest do osób chcących pokazać piękno ogrodów na terenie województwa opolskiego. Wybrane i nagrodzone prace konkursowe dotyczące opolskich ogrodów będą przeznaczone w szczególności do celów promocyjnych i edukacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Nagrody

I miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 1.500 zł;
II miejsce nagroda  rzeczowa o wartości ok. 1.000 zł;
III miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł;
10 wyróżnień w postaci nagród książkowych o tematyce ogrodniczej;
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pakiet nasion unikalnych i zapomnianych roślin „kuchennych”.http://ozoopole.pzd.pl/dzialkowcy-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-organizowanym-przez-zespol-opolskich-parkow-krajobrazowych/

566 wyświetleń