Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta w Praszce od pewnego czasu widać wywieszone tablice z napisami: „Teren monitorowany”, „Obiekt monitorowany” lub „Uwaga obiekt monitorowany”, informując o możliwości całodobowego monitorowania sytuacji, odstraszania potencjalnych sprawców i w efekcie zmniejszenia szkodliwych i kosztownych incydentów. Dążenie do minimalizacji dodatkowych kosztów i płatności corocznych, które są ponoszone przez wszystkich działkowców, to niektóre z zalet, wskazywane przez licznie zirytowanych działkowców, argumentując potrzebę monitoringu całodobowego na terenach ogrodowych.


Zarząd ROD w oparciu o przepisy § 22 Regulaminu ROD, realizując liczne sygnały, mając na uwadze problemy z dodatkową i kosztowną wywózką śmieci oraz poprawą gospodarki odpadami, w pierwszej kolejności monitoruje miejsca wyrzucania śmieci nie tylko przez działkowców. Kamera wszystko widzi, ale niestety zdarzają się nie odosobnione przypadki wrzucania do kontenera niewłaściwych śmieci lub obok pojemnika podrzucania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, puszek po farbach, gruzu, drzwi, okien czy starych mebli, opon, papy, eternitu, lodówek, pralek, telewizorów, szmat, gałęzi ściętych drzew, skoszone trawy, liście, zgniłe jabłka, krzewy itp. odpady komunalne. Firma odbierająca odpady z naszego ogrodu nie zabiera śmieci, znajdujących się obok kontenera i za ewentualny dodatkowy wywóz naliczane są bardzo wysokie opłaty pieniężne ! 

          Przypominamy, że wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego, w tym Gości – osoby trzecie, jak każdego działkowca obowiązuje godne zachowanie i postępowanie, obowiązek poszanowania przepisów powszechnie obowiązujących, a także ustawy o ogrodach działkowych oraz regulaminu stowarzyszenia ogrodowego.

          Szereg wykroczeń, które zdarzają się na terenach działkowych może być karana mandatami na podstawie kodeksu wykroczeń np.:

  1. – Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym – od 100 do 500 zł (art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń – k.w.)
  2. – Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości  tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości – 100 zł (art. 64 § 1 k.w.)
  3. – Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł (art. 77 k.w.)
  4. – Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100 zł (art. 117 k.w.)
  5. – Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych – od 50 do 100 zł (art. 141 k.w.)
  6. – Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności – od 50 do 500 zł (art. 145 k.w.)
  7. – Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – 100 zł (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

513 wyświetleń