Zebranie odbyło się 24 czerwca 2021r. Udział w zebraniu wzięło 40 członków naszego ogrodu, którym w imieniu Zarządu bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami ogrodu. Osobą delegowaną z ramienia PZD był Pan Edward Szaniec, który wzorowo ocenił przygotowane przez nas dokumenty oraz przebieg zebrania. Przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu za 2019 i 2020 rok.

Z ważniejszych punktów warto zwrócić uwagę na znaczne oszczędności w wyniku wymiany wodomierzy, stawka za niedobory spadła nam z 20zł do 2zł.

W planach pracy na ten rok mamy wymianę liczników energii elektrycznej, ze względu na duże niedobory w wysokości ponad 4300 kWh, co stanowi kwotę około 3000zł. Liczniki chcemy wymieniać przy dopłacie działkowców w wysokości około 30zł. Będą to liczniki elektroniczne o niskim poborze mocy własnej, montowane na szynę TH35.

Na zebraniu przedyskutowano problem śmieci. Stwierdzamy, że sporo osób nie przestrzega obowiązku segregacji śmieci, a „wysypisko za bramą” służące do odpadów biodegradowalnych niestety nie jest użytkowane prawidłowo.

W sprawach różnych poruszono temat nowo zainstalowanego monitoringu na terenie naszego ogrodu. W tym momencie wypada podziękować naszym nowym działkowcom, Państwu: Wojciechowi Grzebiela oraz Natalii Lebioda-Grzebiela (aktualny Sekretarz) za ufundowanie zestawu 3 kamer wraz z zasilaniem i niezbędnym okablowaniem. Resztę sprzętu (rejestrator, dysk twardy, router, akcesoria montażowe) zakupiliśmy we własnym zakresie. Prace montażowe i konfiguracyjne wykonaliśmy sami, bez dodatkowych opłat dla firm zewnętrznych. Dziękujemy również Panu Jarosławowi Ciężkiemu za wypożyczenie profesjonalnej drabiny na potrzeby montażu. Aktualnie posiadamy 3 kamery dzień/noc, które nadzorują bramę główną wraz ze śmietnikami, Aleję Główną, wejście i okna biura/świetlicy wraz z całą Aleją Południową. W najbliższym czasie obszarem monitoringu objęte zostaną boisko oraz druga brama wjazdowa wraz z wysypiskiem śmieci. Rejestrator pozwala na przyłączenie maksymalnie 16 kamer. Dostęp do nagrań, zgodnie z ustawą o RODO, mają jedynie osoby do tego uprawnione. Nagrania przechowywane są na dysku przez określony czas, następnie są nadpisywane „w pętli”. Mamy nadzieję, że monitoring podniesie poziom bezpieczeństwa na naszym ogrodzie i przyczyni się do przestrzegania zasad segregowania śmieci.

W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa dokończymy realizację mini ronda na końcu Alei Głównej. Wymusi to ruch prawostronny i ograniczy wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów.

Kolejny temat w sprawach różnych dotyczył przestrzegania regulaminu ROD, w szczególności regulaminowych nasadzeń. Zarząd na bieżąco prowadzi przeglądy działek i wysyła odpowiednie powiadomienia do działkowców drogą pocztową. Niestety ścieżka formalna, wynikająca z regulaminu, nie jest taka prosta jak mogłoby się wydawać. Od momentu wysłania powiadomienia, do momentu odebrania prawa do użytkowania działki mija sporo czasu. W bieżącym roku odebrano prawo do użytkowania jednemu użytkownikowi.

Wszystkie uchwały proponowane przez Zarząd zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

Uchwalono następujące opłaty:

1.   Składka członkowska – 6zł
2.   Opłata ogrodowa – 0,66zł/m2 powierzchni
3.   Woda – 4,21zł/m3
4.   Niedobór wody – 2zł
5.   Energia elektryczna (zaliczka) – 20zł (0,75zł/kWh)
6.   Niedobór energii – 20zł
7.   Wywóz śmieci – 13zł
8.   Jednorazowa opłata od nowego działkowca – 300zł
9.   Jednorazowa opłata – wpisowe od nowego działkowca – 200zł
10. Opłata za podłączenie energii – 380zł

Termin wnoszenia wpłat – 31 sierpnia 2021r.

885 wyświetleń