Opłaty za działki prosimy uiszczać na konto bankowe KBSNet Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta
ul. Kaliska 51B
46-320 Praszka
nr konta 54 8591 0007 0390 0930 0358 0001

z dopiskiem numeru działki, której wpłata dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021 r.
Po tym terminie będziemy zmuszeni naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia w płatnościach.

Prosimy o zapłatę DOKŁADNIE takiej kwoty jaka została wyliczona dla konkretnej działki.

1 100 wyświetleń