Zarząd ROD Wł. Reymonta w Praszce przypomina o obowiązku uiszczenia opłaty za użytkowanie działki.
Termin płatności upływa 30.06.2022 r.
Po tej dacie zmuszeni będziemy do naliczenia odsetek za zwłokę w płatnościach.

388 wyświetleń