Zarząd ROD prowadzi na terenie ogrodu wymianę liczników energii elektrycznej. Prosimy działkowiczów o kontakt telefoniczny z ogrodowymi elektrykami: Sebastianem Plackiem 882-186-076 lub Bogdanem Pankiem 660-074-363 w celu ustalenia godziny i terminu wymiany urządzeń pomiarowych. Nowe liczniki to ZAMEL LEM-04, które charakteryzują się większą dokładnością oraz mniejszym poborem energii w stosunku do liczników mechanicznych. Zdjęcie poniżej przedstawia dokładnie ten model.

316 wyświetleń