Walne Zebranie ROD ustaliło wysokość opłat na 2024 rok

  1. Składka członkowska – 6zł
  2. Opłata ogrodowa – 1,29zł/m2 powierzchni
  3. Niedobór wody – 8zł
  4. Aktualna stawka za 1m3- 5,04 zł
  5. Aktualna stawka za 1kWh – 1,05  zł
  6. Wywóz śmieci – 15zł
  7. Jednorazowa opłata od nowego działkowca – 500zł
  8. Jednorazowa opłata – wpisowe od nowego działkowca – 300zł 
  9. Opłata za podłączenie energii – 470 zł

Termin wpłat – 30 czerwca 2024
(Plik PDF z opłatami dla poszczególnych działek poniżej)


179 wyświetleń