Podziękowanie dla sponsora

W imieniu Zarządu ROD oraz członków naszego ogrodu pragniemy podziękować Pani Jadwidze Krzywokulskiej (działka 41) za ufundowanie kamery IP wraz z niezbędnymi akcesoriami do naszego wewnętrznego monitoringu. Kamera już jest zamontowana i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. 373 wyświetleń

Budowa mini ronda

Aktualna realizacja budowy mini ronda na Alei Głównej naszego ogrodu. Założenie jest proste: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Rondo będzie miało charakter symboliczny i nie utrudni przejazdu samochodem. 343 wyświetleń

Poprawa bezpieczeństwa – Mini rondo

W związku z licznymi sygnałami od Członków naszego ogrodu odnośnie poprawy bezpieczeństwa na rozwidleniu końcowym Alei Głównej, zdecydowaliśmy się na budowę mini ronda. Zostały już wykonane znaki informujące o ruchu kołowym oraz ograniczenia prędkości, a w chwili obecnej trwają rozmowy z wykonawcami w sprawie modyfikacji fragmentu nawierzchni, polegającej na niewielkim …

Wymiana wszystkich wodomierzy na terenie naszego ogrodu

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu ROD i na koszt Zarządu ROD, przystępujemy z dniem 9 kwietnia 2019r. do bezpłatnej wymiany wszystkich wodomierzy na terenie naszego ogrodu. Wszelkie prace związane z wymianą liczników koordynuje P. Mieczysław Noga. Mamy nadzieję, że wymiana wodomierzy przyczyni się do znacznego zmniejszenia niedoborów wody. Jest to …