Konkurs „Magia Kuchennych Ogrodów”

Ogólnie o konkursie Tematem konkursu jest pokazanie piękna i roli biocenotycznej ogrodów kuchennych – warzywników, jagodników, sadów, ogródków ziołowo – kwietnych. Konkurs ma charakter edukacyjny. Konkurs skierowany jest do osób chcących pokazać piękno ogrodów na terenie województwa opolskiego. Wybrane i nagrodzone prace konkursowe dotyczące opolskich ogrodów będą przeznaczone w szczególności …

Konkurs krajowy nr 2 „Reportaż z ROD”

Celem konkursu jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, …

Konkurs krajowy nr 1 „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności. Organizatorem …

Konkurs fotograficzny PZD Opole

Treść wczorajszego pisma z PZD: W związku z ogłoszeniem przez Okręgowy Zarząd PZD w Opolu uchwałą Nr 142/2020 z dnia 7.07.2020 r. konkursu internetowego dla działkowców i ogrodów działkowych pt. „Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych w ROD Okręgu Opolskiego PZD” w załączeniu przesyłamy plakaty informacyjne. Konkurs dotyczy wyłącznie dzierżawców działek …

IV Praszkowska Gra Miejska

W dniu 2 czerwca 2018 odbyła się IV Praszkowska Gra Miejska, której byliśmy współorganizatorem.  Gra rozpoczęła się o 9:00 odprawą w świetlicy gimnazjum, a o 9:15 oraz 9:25 na dwie tury drużyny wyruszyły na trasę. 696 wyświetleń

KONKURS „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018″

UWAGA – KONKURS PZD OPOLE !!!! „WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU OPOLSKIEGO ROKU 2018″ § 1 1. Do udziału w konkursie Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD zgłaszają działki, które są laureatami w konkursach ogrodowych w roku 2017 lub zostały wytypowane do konkursu przez ogrodową komisję konkursową/przeglądową w 2018 roku. 1 791 wyświetleń