1 miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy Okręgu Opolskiego PZD Roku 2022”

Z przyjemnością informujemy, że zajęliśmy 1 miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy Okręgu Opolskiego PZD Roku 2022”. Zwycięski kosz wykonały: 1. Krzemińska Wiesława2. Sterczewska Barbara3. Grygier Maria4. Wymysło Krystyna5. Parol Ewa Wielkie podziękowania i gratulacje ze strony Zarządu ROD. 90 wyświetleń

Konkurs „Magia Kuchennych Ogrodów”

Ogólnie o konkursie Tematem konkursu jest pokazanie piękna i roli biocenotycznej ogrodów kuchennych – warzywników, jagodników, sadów, ogródków ziołowo – kwietnych. Konkurs ma charakter edukacyjny. Konkurs skierowany jest do osób chcących pokazać piękno ogrodów na terenie województwa opolskiego. Wybrane i nagrodzone prace konkursowe dotyczące opolskich ogrodów będą przeznaczone w szczególności …

Konkurs krajowy nr 2 „Reportaż z ROD”

Celem konkursu jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, …

Konkurs krajowy nr 1 „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności. Organizatorem …