Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Zarząd ROD informuje, że na podstawie przepisów art. 481 § 2 ustawy Kodeks Cywilny wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji należnych opłat ogrodowych i innych opłat wnoszonych przez działkowców od dnia 9 czerwca 2022 roku wynosi – 11,50 %. Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w …

Opłaty za działki 2021

Opłaty za działki prosimy uiszczać na konto bankowe KBSNet Krakowski Bank Spółdzielczy O/PraszkaRodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymontaul. Kaliska 51B46-320 Praszkanr konta 54 8591 0007 0390 0930 0358 0001z dopiskiem numeru działki, której wpłata dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021 r.Po tym terminie będziemy zmuszeni naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia …

Opłaty za działki 2021

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną czekamy na decyzję Krajowej Rady PZD w sprawie opłat za użytkowanie działek. Do tej pory nie możemy podać terminu oraz wysokości opłat za 2021 rok. O terminach i wysokości opłat będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej i facebook. 613 wyświetleń