Planowane odkręcenie wody 2023

W środę 12 kwietnia 2023r. o godzinie 17.00 planujemy odkręcenie głównego zaworu wody na terenie naszego ogrodu. W przypadku prognozowanych przymrozków termin ten może ulec zmianie. Prosimy o zakręcenie zaworów przedlicznikowych oraz kontrolę szczelności instalacji na własnych działkach. W razie problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z hydraulikiem ogrodowym. Numer kontaktowy dostępny jest na stronie …

Monitoring – argumentacja

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta w Praszce od pewnego czasu widać wywieszone tablice z napisami: „Teren monitorowany”, „Obiekt monitorowany” lub „Uwaga obiekt monitorowany”, informując o możliwości całodobowego monitorowania sytuacji, odstraszania potencjalnych sprawców i w efekcie zmniejszenia szkodliwych i kosztownych incydentów. Dążenie do minimalizacji dodatkowych kosztów i płatności …

Wiosenny przegląd działek 2021

13 i 14 maja 2021 (czwartek, piątek) w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 Zarząd ROD przeprowadzi na terenie ogrodu wiosenny przegląd działek. Kontrolowane będą nasadzenia, kompostowniki, numeracja, estetyka działek, przestrzeganie regulaminu ROD.Obecność działkowiczów nie jest obowiązkowa. 477 wyświetleń

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Ponieważ jego wyniki: – pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym, – stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw, – wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania …

SEGREGACJA ODPADÓW

Od nowego sezonu na terenie naszego ogrodu będziemy segregować śmieci. Oprócz dotychczasowych 2 pojemników, pojawią się 2 nowe pojemniki: jeden na szkło, jeden na plastiki. Prosimy działkowców o stosowanie się do segregacji odpadów. 444 wyświetleń