Walne Zebranie Członków ROD 2024

Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Członków ROD odbędzie się 21 marca 2024r. (czwartek) o godzinie 16.00 (1 termin) lub 16:30 (2 termin). Wgląd do dokumentacji możliwy będzie w dniach 13 oraz 14 marca 2024 w godzinach 16:00-17:00 w biurze ROD. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO W ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW) …

Podsumowanie Walnego Zebrania ROD z 23 marca 2023

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 23 marca 2023r. W zebraniu udział wzięło 36 z 320 członków naszego ogrodu, co stanowi 11,25%. Na zebraniu omówione zostały zrealizowane inwestycje, imprezy, konkursy na terenie naszego ogrodu. Zapoznano obecnych z planami Zarządu na nową kadencję. Przegłosowano 11 uchwał, wszystkie zostały zatwierdzone przez Walne …

Walne Zebranie Członków ROD 2022

Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Członków ROD odbędzie się 31 marca 2022r. (czwartek) o godzinie 16.00 (1 termin) lub 16:30 (2 termin). Wgląd do dokumentacji możliwy będzie w dniach 28 oraz 29 marca 2022 w godzinach 16:00-17:00 w biurze ROD. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. …

Podsumowanie Zebrania Walnego ROD Reymonta z 24 czerwca 2021

Zebranie odbyło się 24 czerwca 2021r. Udział w zebraniu wzięło 40 członków naszego ogrodu, którym w imieniu Zarządu bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami ogrodu. Osobą delegowaną z ramienia PZD był Pan Edward Szaniec, który wzorowo ocenił przygotowane przez nas dokumenty oraz przebieg zebrania. Przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu za …

Podsumowanie Zebrania Walnego 2019

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu. Przegłosowano 13 uchwał. 1. Powołano nowych członków. Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego …