Podsumowanie Zebrania Walnego ROD Reymonta z 24 czerwca 2021

Zebranie odbyło się 24 czerwca 2021r. Udział w zebraniu wzięło 40 członków naszego ogrodu, którym w imieniu Zarządu bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami ogrodu. Osobą delegowaną z ramienia PZD był Pan Edward Szaniec, który wzorowo ocenił przygotowane przez nas dokumenty oraz przebieg zebrania. Przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu za …

Podsumowanie Zebrania Walnego 2019

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu. Przegłosowano 13 uchwał. 1. Powołano nowych członków. Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego …