Informacje dla użytkowników KUPUJĄCYCH działki na ROD im. Władysława Reymonta w Praszce.

Formalności związane z zakupem działki wyglądają następująco:

  1. Sprawdzenie w Zarządzie ROD czy działka nie posiada zadłużeń.
  2. Podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki w Kancelarii Notarialnej.
  3. Wypełnienie wniosku o przeniesienie prawa do działki.
  4. Wypełnienie deklaracji członkowskiej przez Nabywcę.
  5. Wypełnienie przez Nabywcę zawiadomienia o pozyskaniu danych osobowych (RODO)
  6. Dokonanie opłat ogrodowych oraz wydrukowanie potwierdzenia przelewu.
  7. Złożenie do Zarządu ROD, wniosku z umową, deklaracji członkowskiej, zawiadomienia o pozyskaniu danych osobowych oraz potwierdzenie przelewu.
  8. Zatwierdzenie Uchwałą Zarządu umowy przeniesienia praw do działki.
  9. Jeżeli działka nie posiada dostępu, a użytkownik chce mieć dostęp do sieci elektrycznej, należy podpisać i opłacić umowę o dostarczenie energii elektrycznej. Sprawy związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować do Pana Bogdana Panka.
  10. Każdy działkowiec musi odbyć obowiązkowe szkolenie w zakresie znajomości regulaminu ROD.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców oraz osób zainteresowanym kupnem działki na terenie naszego ogrodu, wprowadzamy możliwość umieszczenia ogłoszenia o sprzedaży działki na naszej stronie internetowej w sekcji KUPNO/SPRZEDAŻ. W tym celu prosimy o wysłanie treści ogłoszenia wraz z numerem działki oraz numerem telefonu na adres e-mail: rodpraszka@gmail.com


Tutaj pojawi się Twoje ogłoszenie.


4 160 wyświetleń