Przestrzeganie regulaminu ROD

W związku ze skargami otrzymanymi ze strony działkowców, Zarząd ROD przypomina, że na terenie naszego ogrodu należy stosować się do regulaminu, który w § 67 [Obowiązki porządkowe] pkt 2 mówi: „nie zakłócaj spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę„. Mowa tutaj oczywiście o głośnej muzyce. Jednocześnie przypominamy, …

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Zarząd ROD informuje, że na podstawie przepisów art. 481 § 2 ustawy Kodeks Cywilny wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji należnych opłat ogrodowych i innych opłat wnoszonych przez działkowców od dnia 9 czerwca 2022 roku wynosi – 11,50 %. Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w …

Budowa mini ronda

Aktualna realizacja budowy mini ronda na Alei Głównej naszego ogrodu. Założenie jest proste: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Rondo będzie miało charakter symboliczny i nie utrudni przejazdu samochodem. 199 wyświetleń

Planowane odkręcenie wody 2022

W sobotę 9 kwietnia 2022r. o godzinie 11.00 planujemy odkręcenie głównego zaworu wody na terenie naszego ogrodu. W przypadku prognozowanych przymrozków termin ten może ulec zmianie. Prosimy o zakręcenie zaworów przedlicznikowych oraz kontrolę szczelności instalacji na własnych działkach. W razie problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z hydraulikiem ogrodowym. Numer kontaktowy …