Wiosenny przegląd działek 2021

13 i 14 maja 2021 (czwartek, piątek) w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 Zarząd ROD przeprowadzi na terenie ogrodu wiosenny przegląd działek. Kontrolowane będą nasadzenia, kompostowniki, numeracja, estetyka działek, przestrzeganie regulaminu ROD.Obecność działkowiczów nie jest obowiązkowa. 183 wyświetleń

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Ponieważ jego wyniki: – pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym, – stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw, – wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania …

Opłaty za działki 2021

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną czekamy na decyzję Krajowej Rady PZD w sprawie opłat za użytkowanie działek. Do tej pory nie możemy podać terminu oraz wysokości opłat za 2021 rok. O terminach i wysokości opłat będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej i facebook. 207 wyświetleń

Wjazd autem na teren ogrodu

Prosimy użytkowników o przestrzeganie punktów regulaminu ogrodowego dotyczących wjazdu autem na teren ogrodu. Przypominamy, że jest możliwość wjazdu autem na teren ogrodu celem rozładunku/załadunku, po czym należy niezwłocznie opuścić teren ogrodu. Pozostawienie auta na dłuższy postój utrudnia przejazd użytkownikom naszego ogrodu oraz służbom ratunkowym. W zeszłym roku mieliśmy już ambulans …

SEGREGACJA ODPADÓW

Od nowego sezonu na terenie naszego ogrodu będziemy segregować śmieci. Oprócz dotychczasowych 2 pojemników, pojawią się 2 nowe pojemniki: jeden na szkło, jeden na plastiki. Prosimy działkowców o stosowanie się do segregacji odpadów. 135 wyświetleń

Odkręcenie wody 10.04.2021 godz. 11:00

W sobotę 10 kwietnia 2021r. o godzinie 11:00 nastąpi odkręcenie głównego zaworu wody na terenie naszego ogrodu. Prosimy o zakręcenie zaworów oraz kontrolę szczelności instalacji na własnych działkach. W razie problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z hydraulikiem ogrodowym. Numer kontaktowy dostępny jest na stronie internetowej. 260 wyświetleń

Brakujące spisy

Prosimy działkowiczów o uzupełnienie brakujących spisów liczników wody i energii elektrycznej. W tym celu należy skontaktować się z P. Bogdanem Pankiem lub P. Mieczysławem Nogą. Dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej. 317 wyświetleń

Maseczki na terenie ROD

W związku z wprowadzeniem przez rząd obowiązku noszenia maseczek ochronnych, informujemy, że obowiązek dotyczy również naszego ogrodu. Zwracamy na to uwagę i prosimy Państwa o przestrzeganie tych zasad podczas bieżących przeglądów. Zarząd ROD 295 wyświetleń

Spis liczników energii elektrycznej oraz wody 2020

W dniach 22-24 października 2020 Zarząd ROD przeprowadzi na terenie ogrodu spis liczników energii elektrycznej oraz wody.  Przegląd odbędzie się w  godzinach: CZWARTEK (22.10.2020)(od Alei Głównej na zachód) I – 10:00-12:00II – 15:00-17:00 PIĄTEK (23.10.2020)(od Alei Głównej na wschód) I – 10:00-12:00II – 15:00-17:00 SOBOTA (24.10.2020)(brakujące działki) 11.00-13.00 516 wyświetleń