Planowane odkręcenie wody 2023

W środę 12 kwietnia 2023r. o godzinie 17.00 planujemy odkręcenie głównego zaworu wody na terenie naszego ogrodu. W przypadku prognozowanych przymrozków termin ten może ulec zmianie. Prosimy o zakręcenie zaworów przedlicznikowych oraz kontrolę szczelności instalacji na własnych działkach. W razie problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z hydraulikiem ogrodowym. Numer kontaktowy dostępny jest na stronie …

Podsumowanie Walnego Zebrania ROD z 23 marca 2023

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 23 marca 2023r. W zebraniu udział wzięło 36 z 320 członków naszego ogrodu, co stanowi 11,25%. Na zebraniu omówione zostały zrealizowane inwestycje, imprezy, konkursy na terenie naszego ogrodu. Zapoznano obecnych z planami Zarządu na nową kadencję. Przegłosowano 11 uchwał, wszystkie zostały zatwierdzone przez Walne …

Wymiana liczników energii elektrycznej

Zarząd ROD prowadzi na terenie ogrodu wymianę liczników energii elektrycznej. Prosimy działkowiczów o kontakt telefoniczny z ogrodowymi elektrykami: Sebastianem Plackiem 882-186-076 lub Bogdanem Pankiem 660-074-363 w celu ustalenia godziny i terminu wymiany urządzeń pomiarowych. Nowe liczniki to ZAMEL LEM-04, które charakteryzują się większą dokładnością oraz mniejszym poborem energii w stosunku …

1 miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy Okręgu Opolskiego PZD Roku 2022”

Z przyjemnością informujemy, że zajęliśmy 1 miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy Okręgu Opolskiego PZD Roku 2022”. Zwycięski kosz wykonały: 1. Krzemińska Wiesława2. Sterczewska Barbara3. Grygier Maria4. Wymysło Krystyna5. Parol Ewa Wielkie podziękowania i gratulacje ze strony Zarządu ROD. 320 wyświetleń

Przestrzeganie regulaminu ROD

W związku ze skargami otrzymanymi ze strony działkowców, Zarząd ROD przypomina, że na terenie naszego ogrodu należy stosować się do regulaminu, który w § 67 [Obowiązki porządkowe] pkt 2 mówi: „nie zakłócaj spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę„. Mowa tutaj oczywiście o głośnej muzyce. Jednocześnie przypominamy, …