1. Regulamin ROD 2015 ze zmianami 28 czerwca 2018

2. Statut 2017 zarejestrowany 23 lutego 2018

3. Regulamin korzystania z wody
w ROD im. Władysława Reymonta w Praszce

4. Regulamin korzystania z energii elektrycznej
w ROD im.
Władysława Reymonta w Praszce

5. Regulamin wynajęcia Świetlicy Ogrodowej na imprezy okolicznościowe

6. Oświadczenie do wynajmu Świetlicy ROD im. Wł. Reymonta

7. Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2017

8. Wzorowa Działka Rekreacyjna Okręgu Opolskiego Roku 2017

9. Program realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2016 roku w ramach powszechnego przeglądu zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych i działek

10. Harmonogram wykonania programu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2016 roku w ramach powszechnego przeglądu zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych i działek 

11. Program Społecznego Rozwoju ROD im. Wł. Reymonta

12. Harmonogram realizacji Programu Społecznego Rozwoju ROD im. Wł. Reymonta

13. Plan pracy Zarządu ROD im. Wł. Reymonta na rok 2017

14. Regulamin Placu Zabaw

15. Umowa przeniesienia prawa do działki

16. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

17. Umowa o dostarczenie energii elektrycznej

 

1 333 wyświetleń