Podsumowanie Zebrania Walnego 2019

Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 20 marca 2019.W zebraniu udział wzięło 41 członków naszego ogrodu. Przegłosowano 13 uchwał. 1. Powołano nowych członków. Do Zarządu dołączyło 2 nowych działkowiczów: Piotr Dytman (V-ce Prezes) oraz Katarzyna Pawlak (Sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej również nastąpiły zmiany. Odeszła Pani Wiesława Krzemińska, na przewodniczącego …